• Процес по взимане на решение – анализ, структуриране, и формиране
  • Обективно и субективно отношение към решенията, които взимаме
  • Резултат и вероятност – намаляване на несигурността при взимане на решения
  • Филтриране на информация
  • Баланс между решения и взаимоотношения с екипа
  • Справяне с несигурността
  • Въвличане на екипа във взимането на решения

Един от най-важните елементи на успешното управление в съвременната сложна и бързо променяща се среда е възможността за бързо разпознаване на ситуациите и взимане на решение. Ключово е разбирането за съществените характеристики на съответния казус, което разбиране ясно да покаже какво е подходящото действие и защо.

Целта на този тренинг е да даде възможност чрез инструменти и техники да се подобрят способностите за вземане на решения при условия на несигурност, конкурентни цели и ограничения на ресурси. Модулът обхваща поведенчески, аналитични, количествени и стратегически аспекти и техники за вземане на управленски и оперативни решения.

Обучението по взимане на стратегически решения се фокусира върху практически казуси, упражнения, анализи на реални случаи и групови дискусии. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.