• English

За изготвянето на индивидуална оферта за обучение ни е нужна малко информация. Попълнете формата по-долу колкото се може по-изчерпателно и в най-скоро време ние ще ви изпратим нашето персонализирано предложение.


    Сфера на обучение:

    Брой участници:


    Ниво на участниците:    IBTrainings