• English

За изготвянето на индивидуална оферта за обучение ни е нужна малко информация. Попълнете формата по-долу колкото се може по-изчерпателно и в най-скоро време ние ще ви изпратим нашето персонализирано предложение.


Сфера на обучение:

Брой участници:


Ниво на участниците:IBTrainings