С малко въображение, бихме могли да погледнем на корпоративното развитие на всяка компания като на един групов проект, върху чиято реализация работят определен брой хора. В малкия и среден бизнес, те биха могли да бъдат единици, десетки, до стотици. Когато става въпрос за големите, утвърдени компании, това са хиляди, а понякога дори милиони работници. 

За да изградим достатъчно ефективна стратегия за бизнес развитие, най-често, като работодатели, се опираме на доказано работещите правила на мениджмънта. Следвайки ги, корпоративната среда бива подредена и съответно – подразделена, съгласно йерархичния принцип на подчинението. И тъкмо защото те са многократно доказали се като действащи, отвеждат голяма част от нас, мениджърите, по стъпките на успеха. 

Смеем да твърдим обаче, че в последните години се заражда една нова тенденция, която подобно на вълна се надига в готовност да повлече все повече корпорации и бизнеси със себе си. Тъкмо поради тази причина те неминуемо ще последват принципите, с които се характеризира. Става въпрос за партисипативния мениджмънт. 

Основните правила, на които се основава партисипативният мениджмънт, са няколко: 

  • Обединява етични измерения, съгласно които всеки служител в една компания е равен на другия, що се отнася до процеса на взимане на решения. Партисипативният мениджмънт включва в себе си отдаването и делегирането на правомощия, но въпреки това е друга, по-силна форма на овластяване. 
  • Характеризира се с двупосочна комуникация – не само мениджърите имат право на глас, но и работниците изказват своите идеи и дават обратна връзка, която наистина има значение. 
  • Партисипативният мениджмънт е не просто приобщаване на работниците или допитване до тяхното мнение, а предаване на част от управлението в техните ръце. Само по този начин се създава възможност за развитие на бизнес, управляван с общи усилия – едновременно на работници и мениджъри. Това е партисипативен мениджмънт в действие. 

Ползите от прилагането на този нов, алтернативен на традиционния мениджмънт подход, са доказани многократно. Не всяка организация обаче е склонна да се спусне по течението и да осъществи необходимата промяна в корпоративната си структура. Истината е, че следвайки принципите на партисипативния мениджмънт, и работодателите, и работниците, получават личностно удовлетворение – както в професионален, така и в духовен план. 

Какво мислите Вие, тук в България, бихме ли рискували, знаейки колко много бихме могли да спечелим? 

Разгледайте темата “Мотивация и ангажираност”