• Подход, нагласа и отношение спрямо колеги и партньори
  • Вникване и взаимозаменяемост
  • Постигане на синергия в екипа
  • Умения за „себепродажба‘‘
  • Управление на стреса в работна среда

Концепцията за възприемането на хората не само като колеги, а и като вътрешни клиенти става все по-наложителна в съвременната корпоративна реалност. Колегиалността, взаимозаменяемостта и взаимната помощ стават без алтернативни за прицелил се в успеха екип.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението за вътрешни клиенти е да покаже ползите от встъпване в обувките на другия, вникване в неговите/нейните задължения и разбирането на чуждата перспектива. Индивидуалното израстване води до екипно обогатяване и оттам до оконачателен успех.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.