• Същност и значение на даването на обратна връзка
  • Стилове и начини на даване на обратната връзка
  • Приемане на обратна връзка
  • Разлики между обратна връзка и конструктивна обратна връзка
  • Подсилваща обратна връзка
  • Пренасочваща обратна връзка
  • Причини за лоша обратна връзка и последствия от нея

Според статистиката:

  • Текучеството на персонал се намалява с около 14 %, ако компаниите стимулират даването на обратна връзка между колегите
  • При липса на обратна връзка от пряк ръководител и колеги вероятността ангажиран служител да се превърне в неангажиран е над 50 %
  • Около 65 % от служителите твърдят, че искат да получават обратна връзка
  • Около 58 % от мениджърите мислят, че дават достатъчно обратна връзка

Тази статистика показва, че има нещо нередно в начина на даване на обратна връзка. Много малко хора предпочитат да дават негативна обратна връзка, но от друга страна много хора искат да получават такава.

Ние от IBTrainings обосноваваме нашия начин на даване на обратна връзка (позитивна и негативна) и представяме компонентите й. Насърчаваме постигането на чисти и конструктивни професионални отношения, които да са основа за постигане и надхвърляне на екипни резултати.