• Изграждане на дълготрайни и продуктивни отношения, които спомагат за постигане на заложените резултати
  • Фокусиране върху дългосрочно устойчивия успех и пазарната стойност на репутацията
  • Примирение с това, че идеите ни могат да останат неразбрани и как това би се отразило на резултатите; как да реагираме емоционално интелигентно
  • Самооценка, осъзнатост и влияние на силните и слабите ни страни върху резултатите
  • Баланс между индивидуални и организационни ценности и култура