Екипна и организационна култура

Цялостни проекти за установяване и надграждане на екипност и корпоративна идентичност. Концепцията е да се приемат и прилагат продуктивни ценности, поведения и норми, чрез които да се постигне трансформацията: група от хора – работеща група от хора – екип – ефективен екип – високопродуктивен екип. Ключът за постигането на екипна синергия, а оттам и на резултати е в съобразяването с всички регионални и бизнес специфики.