Обучението по екипност и синергия цели ускоряване постигането на трансформация: група от хора – работеща група от хора – екип – ефективен екип – високопродуктивен екип.

Модулът представлява изключително интерактивна сесия, насочена към идентифициране на фактори за повишаване на колегиалността, взаимопомощта и взаимозаменяемостта до постигане на екипна синергия. Крайната цел е членовете на екипа да се възприемат като вътрешни колеги, осъзнавайки, че да си свършат качествено работата е само половината им задача. Останалата половина е да си свършат работата по начин, по който ще улеснят следващите си колеги по веригата.

Дизайнът на обучението се конструира след предварително направена детайлна диагностика, която се състои от интервюта с ключови участници в трейнинга.