Курсът по Linkedin marketing представлява екипни или индивидуални модули, които имат за цел участниците в трейнинга:

 – Да изградят личен бранд в Linkedin;

 – Да се позиционират трайно  и да се формират като авторитет в целевия си сегмент;

 – Да изградят заинтригуващ и въздействащ профил;

 – Да привличат вниманието и интереса на потенциални клиенти и бизнес партньори чрез интересно съдържание;

 – Да планират и управляват активността си.