На 21 февруари 2023 г. в Интерпред-София се проведе форумът Retail Summit 2023, организиран от сп. Enterprise – събитие, част от което бе IBTrainings. 

 

Водещи експерти и практици от търговския сектор представиха тенденциите в ритейл сектора, нагласите на потребителите и новаторските подходи в изследванията и анализа на данни за продажбите. Ние от IBTrainings имахме възможността да представим ключовите ‘‘меки‘‘ умения, необходими на служителите в търговския и производствен сектор.

Концепцията на презентацията на Илиян Бойчев бе да представи основните умения на хората, които да усвояват и надграждат в течение на своята кариера. Всичко започва от корпоративното поведение. То задължително трябва да бъде включено във въвеждащото първоначално обучение, след което да се надграждат компоненти като: уважение към хората, с които работим; смиреност; точност; коректност; самочувствие; психическа устойчивост; емоционална интелигентност; социална интелигентност, умения за водене на преговори и презентационни умения. В същото време е важна нагласата служителят да излъчва позитивна енергия, както и да използва удобни формални и неформални ситуации, за да ‘‘продава‘‘ ползите от себе си и труда си по много интелигентен, ненатрапчив и дипломатичен начин.

Всички тези качества обаче губят смисъл ако хората имат прекалено нисък праг на чувствителност и още повече ако им липсва смелост. Смелостта е ключова, защото от нея зависи прилагането на целия потенциал, с който хората в екипите разполагат.

Всеки един от споменатите компоненти беше детайлно разяснен и бе придружен с примери от личната практика. 

Отдаде се значение и на мотивацията като незаменим фактор зад продуктивността и ефективността. Мотивацията е като кардиограма, не е постоянна крива, и бизнесът трябва да изгради умението да я поддържа, защото без мотивация качествата губят всякакво значение.

 

Илиян Бойчев направи и експеримент с публиката – всеки участник в уъркшопа посочи това, което най-силно го мотивира в работата. Резултатите показват, че парите не са основен мотиватор за служителите, а играят роля на демотиватор (ако се плаща малко, нередовно и т.н.). Увеличението на заплатите не повишава пропорционално производителността. 

Факторите, които най-много влияят на служителите, са свързани със средата в компанията и взаимоотношенията. 

Изключително важно за мотивацията е и съобразяването на нивото на отговорност и уменията. По-високи отговорности при ниски слаби ниско ниво на умения причинява стрес и напрежение, което може в крайна сметка да доведе до бърнаут. От друга страна високи умения и ниски отговорности водят до апатия и летаргия. При подходящото пропорционално дозиране между умения и отговорности естествено ако и когато това е възможно хората попадат в потока на удовлетвореността, което в крайна сметка отключва тяхната оптимална продуктивност.