Обучение по Управление на промяната за екипи

В отговор на бурната и динамична среда екипът на IBTrainings дава отлично решение. То идва под формата на обучение по Управление на промяната, което е приспобено за различни типове екипи. Целта на сесиите е да надгради уменията за адаптация, комуникация и цялостно представяне в настоящата ситуация на променена реалност, чрез което да повиши продуктивността, индивидуалните постижения и съответно резултатите на организацията.

Свържете се с нас на тел. + 359 896 826881 или ни пишете на имейл iliyan.boychev@ibtrainings.net

Пост за социални мрежи - обучение за управление на промяната за екипи

Концепция на обучение по Управление на промяната

За да става един професионалист в сферата, в която работи, все по-добър, той трябва да се адаптира и да умее да работи, съобразявайки се с нарастващата динамика. Другият компонент е да изгради свой собствен стил и поведение, чрез които да печели авторитет.

Целта на тренинга по Управление на промяната е да се предадат и дискутират практически знания и умения, които да се превърнат в устойчиви навици.

Нашата концепция е да стимулираме и предразположим участниците в обучението по начин, по който те да надградят представянето си до нивото на потенциала си.

След преминаване на това обучение участниците ще са придобили знания, които ще ги издигнат на по-високо ниво. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики и детайли под внимание.

Фирмен екип, който се поздравява с вдигнати ръце

Акценти в обучителния модул:

Обучението по Управление на промяната ще отговори на следните въпроси:

Какво представлява промяната?

Каква е ролята на възприятието/нагласата, която имаме спрямо промяната?

Какви са етапите, през които преминава всеки от нас по време на промяна?

Какви конкретни техники за управление на промяната бихме могли да прилагаме?

Кои са компонентите на промяната?

Как да се адаптираме по-бързо и да бъдем емоционално интелигентни?

Кои са най-често допусканите грешки при адаптацията и как да ги преодолеем?

Каква е подходящата нагласа за преодоляване на стреса от настъпващите промени?

Характеристики на обучение по управление на промяната

Обучението е в еднодневен формат, като в негово продължение участниците трябва да разработят задания в индивидуален формат.

Методи на обучение: Аналитична част, съпроводена с интерактивности в съотношение 30 % към 70 % в полза на интерактивностите, целящи упражняване на знанията и трансформацията им в умения, симулации, упражнения и ролеви игри, тестове и дискусии.

Начин на завършване на обучението: Индивидуални задания

Индикатори за очаквани резултати: По-гладка трансформация през промяната, минимизиране на негативите от промяната, постигане на нагласа за инициативно управление, а не реактивен подход към промяната, оптимизация на екипното и индивидуално представяне, подобрена екипна атмосфера.

Можете да ни намерите и чрез нашата контактна форма.

За лектора

Илиян Бойчев е Основател и Изпълнителен директор на IBTrainings. С над 7 годишен опит в сферата на корпоративните тренинги. Провеждал е обучения на търговски и административни екипи в производствени компании, хранителни вериги, застрахователни компании, небанкови финансови институции и кол центрове. Над 5 годишен опит в сферата на директните продажби на застрахователни и животозастрахователни продукти с национални отличия за най-добър търговец за 2010-2011 и VIP Club Membership в Generali Group.

Илиян притежава икономическо образование с 1 бакалавърска и 3 магистърски степени в Пловдивски университет, ВУЗФ както и MBA в Cotrugli Business School – Croatia. Концепцията му на работа е, че винаги трябва да се балансира между взаимоотношения и резултати, като резултатите са с превес по важност, но хронологически взаимоотношенията винаги са първи. + 359 896 826881 Iliyan.boychev@ibtrainings.net

IBTrainings е иновативна, млада и амбициозна компания. Имаме солиден опит в сферите на проекти, обучения и коучинг сесии. Начинът на работа на екипа ни е съобразен с целите на нашите клиенти, техните стратегии и приоритети. Това, което ни прави уникални, е съчетаването между полезното и приятното, понеже вярваме, че когато полезното и приятното се съчетаят, ефектът от полезното е двоен. Тренингите ни са разработени на база българската действителност и са адаптирани към националната и регионални особености.

За времето на своето съществуване IBTrainings не спира да се развива. Това го потвърждават доволните ни клиенти. Всяко следващо начинание е стъпало към успеха.

Свържете се с нас на тел. + 359 896 826881 или ни пишете на имейл iliyan.boychev@ibtrainings.net. Очакваме Ви!

Група хора, позиращи за снимка и държащи сертификат след обучение по управление на промяната
Лекторът Илиян Бойчев, стоящ пред аудитория в зала
Участници в обучение, които изпълняват поставено задание