Търговско планиране

  • Aнализ на пазара
  • Изготвяне на бизнес план
  • Анализ на конкуренцията и лично позициониране
  • Изготвяне на личен план за действие
  • Връзка между целеполагане, планиране, изпълнение и проследяване
  • Компоненти за надхвърляне на таргети
  • Проследяване на резултати, отчетност и анализи

КОНЦЕПЦИЯ

Убеждението ни е, че цел без план всъщност не е цел, а просто желание. Ако не се планират активностите, които водят до изпълнение на таргета, последните няколко дни от месеца представляват съчетание от хаос и напрежение.

Концепцията ни на планиране е във възможно най-адекватното разбиване на подцели и залагане на времеви параметри. Вярваме, че понятия като фуния на продажбите и pipeline са архаични и, че ключът към ефективно планиране е в приоритетно разпределяне на усилията, сегемнтиране на пазари и “умна”, а не само много работа.