• Дефиниране на понятието “труден” клиент и типове трудни клиенти
  • Вникване и разбиране на причините за поведението на клиента
  • Техники за справяне с трудни клиенти
  • Модели за трансформиране в последователността: труден клиент – спокоен клиент – доволен клиент – лоялен клиент
  • Справяне с възражения
  • Емоционална интелигентност и език на тялото при работа с трудни клиенти