• Ключови комуникационни умения при обслужване на клиенти по телефона
  • Бариери пред ефективната комуникация по телефона
  • Изразни средства в телефонната комуникация
  • Личностни типове и стилове на комуникация с всеки от тях
  • Справяне с емоциите в комуникацията по телефона
  • Управление и контрол над разговора