Трейнинг модулът по Организационна култура представлява практическа сесия, целяща постигането на подходяща организационна и екипна култура на екипа. Концепцията е по изцяло интерактивен начин да се определят, приемат и приложат норми, принципи и поведения, които да са съобразени с характеровите особености на хората в екипа, с типа бизнес, пазара и всички външни и вътрешни фактори.

Организационната култура е невидимата и много по-голямата част от айсберга, която определя как ще изглежда видимата част – резултати, печалба, пазарен дял и други количествени параметри.

Дизайнът на обучението се конструира след предварително направена детайлна диагностика, която се състои от интервюта с ключови участници в трейнинга.