Основни мениджърски функции

Теми на обучението

 • Преминаване от индивидуално към екипно постигане на цели
 • Ефективно планиране и приоритизиране
 • Делегиране, поставяне на задачи, изпълнение, контрол и оценка
 • Целеполагане, въвличане на екипа, управление на дискусии и срещи
 • Формално и неформално обсъждане на текущи и дългосрочни поведения и резултати
 • Създаване и прилагане на стандартни принципи за екипно и индивидуално представяне
 • Разликата между активност и постижение

Цел на обучението

Целта на тренинга е да надгради мениджърските и лидерски умения на мениджърите във Вашата организация. В същото време динамиката на днешното време изисква много повече креативност, бърза мисъл и творчество от преди.

Ние в IBTrainings сме хора от практиката и разбираме, че хората трудно се управляват, контролират, а още по-малко мотивират. Ние обаче търсим ключовете към това да стимулираме промяната вътре в тях. За да бъде успешен мениджъра във Вашата организация, е необходимо той/тя да притежават комплексни качества:

 • Целеустременост
 • Дипломатичност
 • Визия
 • Модел на поведение
 • Харизма
 • Умения за даване на обратна връзка и др.

Ние може да повлияем над тях и да ги доусъвършенстваме. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене,  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.