Управление на клиентски очаквания

  • Очаквания на клиента
  • Фази на настроенията преди, по време и след покупка
  • Компоненти, въздействащи на клиента
  • Разлики между желание и нужда и начини за удовлетворяването им
  • Търговски подходи в зависимост от степен на компетентност на клиента

КОНЦЕПЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

“През очите на клиента” е модул, предоставящ клиентската гледна точка при процеса на продажбено обслужване – от импулса за покупка до следпродажбените активности.

Разглежда се цялостното клиентско преживяване и начините, по които клиентите възприемат действията и отношението на търговеца. Акцентираме върху това кое на практика ако се подобри в търговския подход ще се отрази положително и трайно върху навиците на клиента.

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от естеството на дейността. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.