Програма за развитие

Допринасяме за дългосрочното развитие на умения във Вашата компания по два начина

 

ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТИ

  • Работим заедно с Вашия екип.
  • Насочваме и консултираме разработването и изпълнението на програма за развитие.
  • Провеждаме обучения по теми, избрани от Вас и разработени от нас.
  • Подпомагаме компанията да постига целите си.

ПЪЛЕН АУТСОРСИНГ

  • Ставаме част от Вашия екип.
  • Разработваме и изпълняваме програма за развитие според нуждите на бизнеса.
  • Проследяваме и отчитаме реалните резултати.
  • Допринасяме директно за успехите на компанията.