• Техники за водене на преговори
  • Поведение при комуникация с “трудни” клиенти
  • Управление на конфликти и извличане на ползи от тях – трансформация на дефекта в ефект
  • Специфики на продажбите и прилагане на нестандартни подходи
  • Модел за предаване на ентусиазъм от търговец към клиент
  • Разлики между средностатистически и успешен търговец

КОНЦЕПЦИЯ НА МОДУЛА

Модулът е предназначен за напреднали търговци, показали потенциал и желание за надграждане на уменията. Целта е да се отговори не на въпроса защо трябва да имаме умения за продажба, а по-скоро как да продаваме още по-успешно.

Фокусът е върху предварителното запознаване с типологията на клиента, с който предстоят преговори, и неговият/нейният бизнес. След което да се планира план на разговора и опорни точки (BATNA, MLATNA и WATNA)

С цел прилагане на знанията от обученията и трансформацията им в умения препоръчваме провеждането на Бизнес коучинг под формата на съвместни работни сесии след модула, в които ще се осъществи:

• Оценка на предварително избрани и формулирани компетенции;
• Изследване и анализиране поведението на служителя;
• Разбиране на мотивационните и демотивационните фактори;
• Даване на обратна връзка относно поведение и резултати;
• Даване на препоръки относно дефицити в комуникацията, поведението и начина на работа;
• Изготвяне на психопортрет и следене прогреса на различните компоненти;
• Комуникация на индивидуални и екипни изводи към мениджмънта.