• Ясно разбиране на очакванията на клиентите
  • Увеличаване на броя на „Апостолите” сред клиентите
  • Планиране на личната успеваемост на продажбите
  • Изчисляване на лична формула за успех
  • Превръщане на определените търговски таргети от мениджмънта до конкретен личен план за действие по дни
  • Развиване на желание за постигне на търговски резултати
  • Техники на въздействие по телефона
  • Емоционална интелигентност и психическа устойчивост
  • Кога скрипта помага и кога се явява проблем

КОНЦЕПЦИЯ

В съвремието разговорите по телефона стават с все по-нарастващо значение. Липсата на време и все по-динамичния живот на хората и в частност клиентите води до това отличните умения за продажби по телефона да нямат алтернатива.

В обучението по “Продажби по телефона” наблягаме на тактиките за контрол над разговора, успешното преминаване от първоначалния контакт до финализиране и бързината на мислене. Освен това работим и върху креативността на участниците като ключов компонент за успех.

Понеже твърдо считаме, че индивидуалните бизнеси изискват индивидуални подходи фундамент в провеждането на обучение е предварителната диагностика и изслушване на избрани разговори.