Обучението разглежда целия процес по клиентско преживяване от взимането на решение за покупка през проучването, самият акт на покупка и следпродажбеното обслужване. 

Сесията се фокусира върху настроението на клиента, движещите сили зад вземането на решение както и самите причини за това решение. Демонстрират се техники на въздействие за кръстосани, допълнителни, импулсивни и/или непланирани покупки.

Сесията ”Процес по клиентско преживяване” се съобразява с всички бизнес и регионални специфики на дейността.

Дизайнът на обучението се конструира след предварително направена детайлна диагностика, която се състои от интервюта с ключови участници в трейнинга.