• Професионално обслужване след приключване на продажбата
  • Създаване на програма за следпродажбено обслужване
  • Целенасочена работа по набиране на препоръки от клиенти
  • Повишаване ангажираността на търговците към обслужването на клиентите
  • Навлизане в културата на компанията и първи контакти с клиенти
  • Създаване и развиване на лоялността на клиента
  • Разработване и въвеждане на стандарти за следпродажбено обслужване