Стратегически продажби

  • Приоритизиране на възможностите за продажба и резултатите, които носят на бизнеса
  • Обективна оценка на шансовете за успех и стойността на продажбата
  • Провеждане на търговски срещи с фокус върху нуждите и предизвикателствата на клиента
  • Употребата на ефективни и смислени въпроси по време на търговска среща
  • Разбиране за важността от изслушването
  • Изграждане и поддържане на ползотворни отношения с настоящи и потенциални клиенти;
  • Разработване на стратегии и тактики спрямо конкурентите
  • Яснота за ролите в клиентската организация (потребители, решаващи, оценяващи, ментори)
  • Последователност при планиране и изпълнение на стъпките за затваряне на сделката