• Формално и неформално общуване в работна среда
  • Плюсове и минуси на различните управленски поведения
  • Контрол на информацията посредством лично участие в споделянето й
  • Въвличане на членовете на екипа във взимането на решения
  • Насочване на индивидуалните усилия към постигането на екипните цели
  • Честота на формалните срещи
  • Структура и фокус на срещите
  • Индивидуални и групови срещи

Срещи, оперативки и събрания на екипа често се свързват (не без причина) със загуба на време и влагане на ненужни нерви. Много често срещите на екипа се превръщат в разводнени дискусии, в които липсва фокуса и още по-малко крайния резултат.

Начинът, по който протича екипна среща, е показателен не само за ефективността на самия екип, но и за мениджъра му. Воденето на структурирани екипни срещи води до по-голяма концентрация и синергия в екипа.

Ние в IBtrainings наблягаме на детайлите, които оказват позитивно въздействие върху крайното представяне, а оттам и продуктивността за компанията.