• Типове клиенти
  • Психология и очаквания на клиента
  • Подход и отношение за успешна реализация на продажби
  • Цикъл на продажбата: планиране, подготовка, изпълнение и проследяване
  • Връзка между продажбено и следпродажбено обслужване
  • Компоненти на успешния търговец
  • Техники за финализиране на продажби

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Трейнингът по “Стъпки на продажбата” представлява карта с указания, през която трябва да премине целия процес. Разликата между средностатистическия и успешния продавач е, че средностатистическия минава хаотично, а успешния последователно през фазите.

Целта е да се представят рамките на продажбения процес, след което с всеки участник да формулираме индивидуалния начин на провеждане на процеса, базиран върху силните и слабите личностни качества.

С цел прилагане на знанията от обученията и трансформацията им в умения препоръчваме провеждането на Бизнес коучинг под формата на съвместни работни сесии след модула, в които ще се осъществи:

• Оценка на предварително избрани и формулирани компетенции;
• Изследване и анализиране поведението на служителя;
• Разбиране на мотивационните и демотивационните фактори;
• Даване на обратна връзка относно поведение и резултати;
• Даване на препоръки относно дефицити в комуникацията, поведението и начина на работа;
• Изготвяне на психопортрет и следене прогреса на различните компоненти;
• Комуникация на индивидуални и екипни изводи към мениджмънта.