• Умения за приоритизиране
  • Принципи и стъпки при управление на времето
  • Матрица на управление на времето
  • Инструменти на управление на времето и ползи от тях
  • Грешки и начини за справяне при управление на времето

Обучението по Управление на времето няма за цел императивно да обобщава кое трябва да се прави първо, кое второ и кое да не правим. По-скоро стимулираме и насърчаваме всеки да формулира ценностите си и да подреди приоритетите си.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основния акцент е участниците в модула да опознаят себе си, да управляват действията, които са под техен контрол, и да управляват реакциите си към действията, които не са. Също така се вниква и се анализира продуктивното и непродуктивното време и разпределението на задачите между тях

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.