Теми на обучението

  • Разлика между емоционална и конвенционална интелигентност и начин на употреба
  • Владеене и контрол над емоциите
  • Същност и значение на аналитичните умения и начините за справяне с възражения
  • Поведение преди, по време и след конфликтна ситуация
  • Причини за конфликти и подход за извличане на ползи от тях

Конфликтите във всеки екип представляват едно от най-големите предизвикателства за мениджърите на тези екипи. Те могат да бъдат разрушителни, но могат да бъдат и ново начало.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта е да се подобри екипната и индивидуална нагласа към конфликта и той да се възприеме не като източник на стрес, а като възможност.

Тренинга ще се фокусира над основните компоненти, водещи до ефективно поведение преди, по време и след конфликта:

  • Емоционална интелигентност
  • Търпение
  • Бърза мисъл и реакция
  • Активно слушане
  • Креативен подход

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса и структурата на организацията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.