• Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Ключови характеристики на един проект
 • Ключови етапи на един проект
 • Временни екипи
 • Управление без структурен авторитет
 • Планиране на работата по проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Анализ и управление на рисковете
 • Изпълнение и контрол
 • Какво научаваме от всеки проект

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Установяване и подобряване прилагането на знания, умения, инструменти и техники за дейности при изпълнение на изискванията на проекта. Ние се фокусираме върху модерните начини за работа при вертикални и хоризонтални структури.

Акцентираме върху знанията в деветте ключови области на процеса по Управление на проекти:

 1. Интеграция
 2. Обхват
 3. Време
 4. Разход
 5. Качество
 6. Предоставяне на ползи
 7. Човешки ресурси
 8. Комуникация
 9. Управление на риска
 10. Координиниране на заинтересовани страни

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.