• Организационна съпротива към промяната
 • Споделяне на голямата картина
 • Емоционални реакции спрямо промяната
 • Споделяне на отговорност;
 • Мотивиране на служителите чрез структури, процеси и позиции
 • Промяната като двигател на новата организационна култура
 • Отговаряне на личните притеснения на колегите
 • Представяне на екипа на нови ръководители в контекста на промяната
 • Модел на осъществяване на организационната промяна
 • Осигуряване на подкрепа от ключови колеги и партньори в организацията

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Когато се въведе промяна в организацията, в крайна сметка това повлиява в различни степени на следните компоненти:

 • Процеси
 • Системи
 • Организационна структура
 • Роли в екипа

Въпреки че съществуват многобройни подходи и инструменти, които могат да бъдат използвани за оптимизация на организацията, всички те в крайна сметка изискват корекции в някои от компонентите на организацията, изброени по-горе. Промяната от своя страна обикновено води до реакция към специфични проблеми или възможности, пред които е изправена компанията, предизвикани от вътрешни или външни стимули.

Докато понятието „да стане по-конкурентоспособен” или „по-близо до клиента” или „по-ефективно” може да бъде мотивация за промяна, в даден момент тези цели трябва да се трансформират в специфични въздействия върху процесите, системите, организационните структури или ролите на работата. Точно за това промяната е неизбежна.

Фундамент в концепцията ни е да осъществим детайлно проучване на бизнеса и устройството на организацията предварително, за да може да се вземат всички специфики.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.