• Причини за появата на стрес
  • Видовете стрес
  • Предотвратяване на възникването на нездравословен стрес
  • Подобряване на работния климат в компанията
  • Елиминиране на незначителните причинители на стрес
  • Обсъждане на значителните причинители на стрес и причините за съществуването им
  • Екипно отношение към причинителите на стрес
  • Връзката между стреса и текучество в екипа

Същността на настоящия модул е вникването и разбиране на стреса.
В предизвикателството да го овладеем наблягаме върху трите фундаментални ключови стъпки.
1. Разбирането на източника на стрес и как той въздейства в индивидуален и екипен аспект.
2. Разработването на навици за ежедневното му управление във всички видове ситуации – рутинни и извънредни.
3. Личното осбождаване от стреса и предотвратяване стреса да повлияе върху личното представяне и междуличностните отношения.

 Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса, структурата и взаимоотношенията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.