• Роля и отговорности на мениджъра
  • Мотивация за всеки член на екипа, независимо колко различни са те
  • Използване на най-подходящия управленски и личен стил според нуждите на различните ситуации
  • Ефективно решаване на конфликти при различни обстоятелства
  • Приключване на повече задачи посредством най-резултатните техники за делегиране
  • Превръщане на трудни и слаби изпълнители в екипни играчи
  • Печелене на доверието и сътрудничеството на различни хора в организацията
  • Повишаване на самочувствието, лидерските умения, и личното и професионално удовлетворение от работата чрез успешно управление на хора
  • Правилна употреба на подсилваща и пренасочваща обратна връзка
  • Трудности и предизвикателства в преминаването от експерт към мениджър