• Същност и цел на преговарянето
  • Тактики в процеса на преговаряне
  • Качества и умения на ефективния преговарящ
  • Стъпки в процеса на преговаряне
  • Умения за убеждаване и умения за защита от убеждаване

Някои хора са добри във воденето на преговори, а някои хора не са. Кой от тези хора предпочитаме да бъдем е въпрос с предизвестен отговор?

Фундаментът за подобряване на тези умения е не само в повишаване на самоувереността, но и в усвояването на умения за изслушване, обосноваване на личната гледна точка, защита на позицията и задаване на подходящи въпроси. Изключително много проучвания, направени в сферата на комуникацията и воденето на преговори се откриват точно тези характеристики.

Уменията за водене на преговори се учат. Противно на общоприетото схващане умелите преговарящи не са родени такива и не са само такива, които имат “дар слово”. Те не са агресивни и натрапчиви. Те не принуждават партньорите си непременно да губят. В известен смисъл преговарянето е наука, която се учи, а не изкуство, в което имаш или нямаш талант.

Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса, структурата и взаимоотношенията предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.

Всяка от темите се провежда с времетраене  в зависимост от нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.