Презентационните умения са фундамент на процеса по общуване, който цели конкретно въздействие над екип или индивид. За голям процент от хората те са трудна за постигане цел. Това се дължи най-вече на притеснението от говорене пред аудитория. Тук Ви даваме и една от големите тайни за неговото превъзмогване – необходима е отличната подготовка.

Защо е важно да развием презентационни умения?

 • Защото искаме да отправим послание;
 • Защото искаме да инициираме някакъв тип промяна;
 • За да покажем и обосновем определена позиция;
 • За да представим даден резултат, гледна точка или теза;
 • За да представим определено знание;
 • За да представим определено умение и др.

Кое качество е ключово за изграждането на презентационни умения?

Същността на презентирането е отсрещната страна да бъде запозната с нова информация. Тоест след презентирането участниците в аудиторията трябва да са усвоили ново знание, наченки на умение, мнение на презентиращия или конкретна гледна точка. За да бъде постигнато това, безспорно са необходими много качества, но открояващо сред тях е увереността.

Говорейки за увереността, е важно да изясним нещо важно. Тя не значи никога да не се притесняваме, а когато го правим, да не го показваме. Такива моменти винаги ще има – дори след много натрупан опит. Важно е тези моменти (на притеснение) с времето да бъдат все по-малко и по-малко. Това се случва напълно естествено с практиката. Колкото повече опит с презентиране трупаме, толкова повече притеснението ще бъде под наш контрол.

Кои са фазите на презентирането?

Както всеки процес и презентирането си има фази, а всяка фаза ключови компоненти, които да обмислим:

 • План
 • Подготовка
 • Практика
 • Презентация

Кои са компонентите на всяка фаза?

 • Фаза план – тук, във фазата на планирането на презентация, е хубаво да намерим отговорите на няколко ключови въпроса:
 • Каква е аудиторията?
  • Каква е причината за присъствие на участниците?
  • Каква е целта на презентиращия?
  • Кои са най-важните обстоятелства, които трябва да бъдат съобразени по време на презентиране?
  • Каква ще бъде продължителността на презентацията?
  • Къде ще се проведе презентацията?
 • Фаза подготовка – в тази фаза още по-детайлно и задълбочено трябва да се анализират и подготвят:
 • Структурата на презентацията;
  • Теоретична рамка;
  • Интерактивни казуси;
  • Интензивност и подредба;
  • Визуална част;
  • Аудио подготовка;
  • Облекло;
  • Стил на презентиране;
  • Подготовка за евентуални въпроси и със сигурност други компоненти в зависимост от естеството на самата презентация.

Като цяло подготвителният цикъл започва с първоначалната идея, продължава с подобрената идея, след което се изработва дизайн, последваща от  визуална концепция и графично изпълнение. За да дойдат накрая своеобразната репетиция и самото изпълнение.

 • Като казахме репетиция, точно това е и следващата фаза – практика. Тя включва:
 • Суха тренировка
  • По възможност репетиция с визуални и аудио материали, където е хубаво да проверим времето – дали ни стига, или ще остане.
  • И ако презентацията е много много важна или нямаме солиден опит, да направим генерална репетиция пред огледало или близък.
 • И накрая черешката на тортата – самата презентация. В която, за да въздействаме е хубаво:
 • Да направим силен старт, за да ‘‘активизираме‘‘ хората срещу нас;
  • Да ангажираме аудиторията още в първите минути – това става най-лесно с история и извод;
  • Непременно да ‘‘запалим‘‘ участниците с начина си на говорене, движения, жестове и тяхно включване, така че да се получи интерактивна среда.
  • Зрителният контакт също е много важен. Тук балансът е ключов – не бива да избягваме погледи, но и не бива да се вторачваме в хората срещу нас.
  • И може би най-важното – да не забравяме да се усмихваме, но не постоянно и то само ако темата на презентацията го позволява. А хуморът почти винаги е добра идея.

Малко е парадоксално, но е факт, че по време на презентиране най-малко важно е какво казваме. Много по-важно е как го казваме, а всъщност най-важното нещо е как се държим. Дори и да кажем най-гениалното нещо ако поведението ни е неподходящо, не само, че няма да въздействаме, а и ще провокираме резистентност у хората. С една дума невербалното поведение винаги изпреварва вербалното.

Практически трикове за изграждане на презентационни умения

 • При презентиране не бива да бягаме от същността си – точно обратното, хубаво е да бъдем естествени и непринудени. Това се усеща от хората.
 • Ако възприемем аудиторията като наш съюзник ще провокираме и тя да ни приеме като такъв.
 • С цел намаляване на притеснението можем чисто изкуствено да си наложим и да възприемем голямата аудитория като малка.
 • И пак с цел намаляване на притеснението можем да си представим, че хората отсреща ни дължат пари или услуга. Пробвайте и ще видите как работи.

За въпроси, свързани с презентационни умения и тяхното прилагане – за Вас или за екипа Ви, не се колебайте да ни потърсите! Подобряването на тези умения е маратон, а не крайна точка и малко външна подкрепа може да ускори надграждането им. Свържете се с нас!

Илиян Бойчев

0896826881

iliyan.boychev@ibtrainings.net