Използването на т. нар. меки умения (soft skills) в работна среда се превръща в ключов фактор за постигането на развитие. Според статистиката, през 1986 год. всички хора в бизнес света, без значение от своята позиция, прекарват около 18 % от времето си в конфликти. Само 10 години по-късно през 1996 год. този процент е вече двоен. А в днешно време вероятно надхвърля 50%. По този начин наблюдаваме една негативна тенденция, която полага основите на друга позитивна – значението на меките умения.

Меки умения – какво са те всъщност?

Фините умения са фундамент за постигането на успешно кариерно развитие. Те са тези умения, които ни позволяват да взаимодействаме, да работим с другите хора, от една страна, и да успяваме да им въздействаме, от друга. Те са тези поведения, които определят начина на общуване и цялостното ни позициониране в работна или извънработна среда.

Тук е важно да изясним и същността на твърдите умения. Да, има и такива. Те са по-скоро техническите или специализираните умения, които имаме и прилагаме в работата си. Известна е сентенцията, че твърдите умения ще ни докарат до интервю за работа, но фините умения ще ни докарат до успеха в работна среда.

Ако твърдите умения са фундаментът на една къща, то фините са всички процеси, свързани с нейната поддръжка. Тоест меките умения са това, което хората виждат и това, което създава впечатлението за нас. Те донякъде могат да компенсират липсата на дадено техническо умение, но обратното е невъзможно. Примерно колко от нас биха се вслушали в човек, който ни е адски неприятен. Нека всеки сам си отговори.

Как да развием своите меки умение?

Фините умения, също както и оперативните, се учат и трябва да се развиват. Ако във всеки етап на кариерата си ги надграждаме ще увеличим вероятността да стигнем следващото ниво – както в професионален, така и в личен план. Въпросът е как в течение на живота и кариерата си да планираме изграждането и развиването на нашите „soft skills“?

Нека да тръгнем от самото начало. Започвайки да работим, е много важно да започнем да изграждаме корпоративно поведение. Това корпоративно поведение може да значи и всъщност значи много неща, но в основата му е да проявим и покажем уважение към хората, с които работим. Да припознаем и оценим тяхната позиция, опит и авторитет. Корпоративното поведение включва и смиреност (не примиреност) – а именно да осъзнаем, че за да достигнем мястото, до което искаме трябва да учим, слушаме и попиваме. Към уважението и смиреността можем да добавим и изключително важни навици като точност, позитивна енергия (не гол позитивизъм) и коректност.

Изграждайки работни навици и продължавайки смело напред в кариерната пътека, вече би било хубаво да добавим и умения за изграждане на взаимоотношения. При тях ключово е да се формира здравословна дистанция с хората, т.е. такава дистанция, която е подходяща с всеки един. С някои колеги здравословна дистанция означава приятелски отношения, а с някои по-строги и формални. Усетът къде е предела въз взаимоотношенията с хората около нас е ключов.

На следващия етап, когато започваме да виждаме резултатът от усилията ни, вече е хубаво към качествата, които имаме, да добавим и самочувствие, което да ни позволява да увличаме хората след себе си, а не да ги отблъскваме. В същото време е много важно да се фокусираме върху постигане на психическа устойчивост и праг на чувствителността. Тези компоненти са изключително важни, защото тепърва ни предстоят много битки, разочарования и препятствия. Ако сме по-чувствителни и плахи, отколкото трябва, няма да си направим добра услуга и по-скоро ще си навредим.

Продължаваме напред в развитието си и вече обезателно трябва да наблегнем върху умението да презентираме себе си и работата, която вършим. Това ще рече да ‘‘продаваме ‘‘ уменията и ползите от труда си по изключително деликатен и ненатрапчив начин. Лична задача на всеки от нас е освен да работим много и ефективно да аргументираме ползите от нас за организацията, в която работим. В никакъв случай това не трябва да звучи като хвалене, а по-скоро като нещо, което другите могат да получат от нас.

В днешно време понятието ‘‘моя‘‘ и ‘‘твоя‘‘ работа се размива. Работата трябва да се свърши и тук идва на ход следващото фино умение – умението или по-скоро нагласата, че колкото е важно да свършим нашата си работа, толкова е важно да я свършим по начин, по който да улесним колегите си, които са зависими от нашата работа. Или казано с други думи, да не смятаме работата, която вършим, като последователност от задачи, а като принос към задачата.

На колкото по-висока позиция се изкачваме, трябва все повече да развиваме уменията си за водене на преговори – или по-точно казано – да накараме другите не просто да свършат определената работа, а да искат да я свършат. Работата може да се свърши и без мотивация, но ако мотивацията я има, това ще се отрази на значително повишена продуктивност и ефективност. Преговорите са неразривно свързани с умението да можем да влияем. В зависимост от позицията ни това влияние може да е формално (ако сме мениджъри) или неформално (ако не сме на мениджърска позиция). И в двата случая е важно да изискваме не по информативен, а по мотивиращ начин.

Други меки умения, които следва да притежаваме

Други фини умения, които никак не са за подценяване и рано или късно ще са ни необходими в работна среда са презентационни умения, емоционална интелигентност (т.е. да можем да управляваме емоциите си, а не те да управляват нас) и социална интелигентност (т.е. да можем правилно да четем ситуациите и хората).

За да преминаваме житейските и професионални стъпки една по една са ни нужни 3 неща: знания, умения и навици. Също така задължително трябва да имаме и тактика. Тактиката няма да ни даде всички отговори, а по-скоро насока.

Тактиката всъщност представлява да си отговорим честно на няколко въпроса:
1. Какво бихме искали да правим?
2. В какво сме добри?

Освен всичко това, за да имаме хубав живот и успешна кариера, е хубаво да си налагаме да излизаме от зоната си на комфорт. По-добрият вариант е ние да инициираме това излизане, отколкото принудително да ни бъде наложено. И не на последно място качеството, без което всички останали качества просто нямат смисъл, е смелостта. Ако нямаме кураж да вземаме решения, да поемаме отговорност и да поемаме действия тогава ще сме добре подготвени теоретици, но не и практици.

Есенция – подробен списък на ключовите и актуални меки умения

Достигнахме до обобщението на основните фини умения, без които твърдите губят значение. И те са:

• Корпоративно поведение
• Уважение
• Дипломация
• Смиреност
• Точност
• Позитивна енергия
• Коректност
• Умения за лично презентиране и презентиране на труда си
• Нагласа за принос и колегиалност
• Умения за водене на преговори
• Умения за въздействие
• Презентационни умения
• Емоционална интелигентност
• Социална интелигентност
• Смелост

Очаквайте още по темата съвсем скоро! А дотогава можете да се свържете с екипа на IBTrainings при нужда от консултация или възникнал казус. Очакваме Ви!