педагогически екипи

                Събуждаме се сутрин. Правим закуска, оправяме се за работа, водим децата на детска градина или училище. Новият ден започва. Често обаче забравяме най-важните неща – животът е твърде кратък. Затова трябва да изживяваме истински всичко, което той ни предлага. Въпреки това не е толкова кратък, че да не трябва да учим.  Лари Кинг казва: ‘‘Всяка сутрин си припомням: Нищо, от това, което кажа през този ден, няма да ме научи на нищо. Затова, ако ще уча, трябва да слушам.

                Всички знаем, че трябва да поставяме своя фокус върху тези позитивни и смислени неща. Но всъщност това ли правим винаги? За съжаление отговорът е, че не. Твърде често известни и неизвестни фактори заграбват нашата енергия. Днес ще разгледаме един от тях. И ще предложим решение.

                Сред основните източници на тежест в живота ни безспорно са конфликтите. Конфликтът може да е несъвместимост, битка на мнения, борба между позиции или откровени схватки. Конфликтът може да е всякакъв, но най-вече е неизбежен. Често обаче ние опитваме да му се изплъзнем вместо да го управляваме, което всъщност повечето пъти задълбочава проблема. Защо го правим? Защо избягваме конфликтите? Може би, защото предпочитаме да помиряваме и искаме хората да се разбират или пък, защото конфликтът ни разстройва, а може би, защото изчакваме твърде много и конфликтът се е успокоил. Във всички случаи хубаво би било да вземем мерки.

                Ключът към умението успешно да разрешаваме конфликти е позиционирането и нагласата. Позиционирането като представа, която сме изградили за себе си у другите и нагласата за минимизиране на вредите и повишаване на ползите от конфликта. Други важни компоненти за успешно управление на конфликти са: интонацията, която използваме; уменията за дозиране и представяне на информация; уменията за аргументиране и справяне с възражения, както и гъвкавостта и креативността.

                Като привърженици на опростяването ние от IBTrainings разглеждаме конфликта просто като поредица от стъпки. Първата от тях е подготовката, след което идва обменът на информация, в който отваряме дискусията, решаваме до къде да правим отстъпки, след което я затваряме и поемаме ангажименти. Накрая приключваме с установяването на последващите действия. И след всичко това, ако включим правилото да слушаме два пъти повече, отколкото говорим, сме на прага на успеха. Все пак сме създадени с две уши и една уста. Няма нищо случайно.

Стъпки за разрешаване на конфликти в живота и на работното място.

                Това са част от акцентите в обучението по ‘‘Умения за разрешаване на конфликти‘‘. То има за цел да помогне на педагогическите екипи да се справят с все по-честите конфликти на и извън работното място. Конфликтът може да бъде много изтощаващ, но и продуктивен. Той може да бъде ново начало, нова надежда, нов тип взаимоотношение или нов начин за справяне с дадена трудност. Конфликтът може и да е край, който обаче да се окаже ново начало.

В рамките на два дни (1 присъствен и 1 неприсъствен ден) Илиян Бойчев – обучител по призвание и професия с над 9 години опит в сферата, ще ви стимулира да откриете своя личен стил за управление на конфликти, както и да бъде намерите точката между настъпателност и премереност. В резултат на обучението, ще можете да влизате в конфликти по-уверено, а оттам по-въздействащо и печелившо.

Свържете се с нас! Очакваме Ви!

Ако попитаме различни хора коя е най-важната професия, със сигурност ще получим и различни мнения. Някои ще кажат полицаите – без тях няма да има ред и сигурност, други ще кажат лекарите – без тях няма да кой да лекува хората, а трети могат да кажат спортистите и музикантите – без тях няма да има кой да вдъхновява и да служи за пример.

Всички тези отговори са верни – особено за хората, които ги дават, но над всички тях са учителите. Без учители развитието би било немислимо – в това число и сигурността, и реда, и медицината, и високите постижения в културата и изкуството

Затова ние от IBTrainings сме щастливи, че можем да работим именно с такива хора – педагогически екипи, които се грижат за развитието на нашето общество. Ние сме сертифицирана фирма за обучения и сме вписани в регистъра на Министерство на образованието и науката за обучение на педагогически състав, както и за издаване на необходимите кредити за квалификации. 

Нека обсъдим актуалните теми при работата на учителите – „Емоционална интелигентност“,  „Управление на промяната“, „Умение за разрешаване на конфликти“. Това са темите и на обученията, които предлагаме.

Обучения за учители в училища и детски градини за получаване на кредити за квалификация.

Да си учител никога не е било лесна работа, а с времето става все по-трудна. В днешно време представителите на тази професия не просто трябва да преподават знания, а да ‘‘продават‘‘ ползата от знанията. Децата и учениците съзнателно, а много често и несъзнателно, искат да знаят практическото приложение на всяко едно нещо, което им бива преподавано. Много често те губят интерес, защото не свързват конкретното знание с отговора на въпроса: ‘‘За какво ще ми е необходимо в живота?‘‘.

На всички ни е ясно, че ключови за цялостния характер на човек са първите 7 години. Тогава се моделират навиците, които определят развитието на малчуганите като достойни представители на нашето общество. Учителят през тези първи 7 години обаче си има ‘‘конкуренция“ – компютърни игри, телефони, филми, социални мрежи, мода и всякакви други изкушения, които отнемат от концентрацията на децата. Работата на учителя не просто става по-трудна, тя става почти невъзможна.

Да има желание един човек да стане учител е задължителна, но недостатъчна предпоставка. Днес се изисква много по-силна психическа устойчивост и много по–ярки мотивационни умения в сравнение с преди. И за съжаление тези качества също са необходими, но недостатъчни. Към тях трябва да се прибавят компоненти като адаптивност, съобразяване със средата и хората, както и умение за управление на промяната. Да, точно управление на промяната! Промяната е едно от малкото вечни и сигурни неща.

Учителите имат нелеката задача да образоват хората. Но и те са хора. И също, както те помагат, ние като общество трябва да отвърнем подобаващо – най-вече чрез благодарност. Защо чрез благодарност? Защото няма друг материален или нематериален начин, чрез който ние да отвърнем на това, което те ни дават. Най-малкото защото точно те ни прекарват през фазите на промяната: през първоначалния шок, последван от отричането, за да дойде разочарованието, а след него и тежката тревожност. Учителите са хората, които ни дават ползите от това да експериментираме и търсим решенията извън познатата рамка, след което да поемаме инициатива и отговорност. И в крайна сметка целият този процес да ни интегрира към новата действителност. Това е дело най-вече на учителите – най-ценните и в същото време едни от най-подценяваните хора.

Промяната и адаптацията на всички ни е жизнено необходима, но промяната и адаптацията на учителите е ключова. Предаването на знание, превръщането му в умение и оттам в устойчив навик никога не е било по-важно. Или както казва последния член на екипажа на ‘‘Мисия Европа‘‘ в едноименния филм точно преди да загине: ‘‘Какво е човешкия живот пред знанието!‘‘.

Своето знание иска да предаде и екипът на IBTrainings. Нашите обучения са отлично структурирани и отговарят на съвременните добри практики и тенденции. Съдържанието се поднася по достъпен начин от лектори с богат професионален опит  и дълбоко разбиране на материята. Предлагаме обучения по следните теми:

1. Емоционална интелигентност;

2. Управление на промяната;

3. Умение за разрешаване на конфликти.

В блога на нашата уебстраница ще можете да намирате още актуална информация, свързана с тази и много други теми. Намерете ни и във фейсбук, където ежеседмично споделяме своя опит. 

За повече информация, можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма или на следните координати:

Имейл: iliyan.boychev@ibtrainings.net

Телефон: +359 896 826 881