Направи впечатление конкретна подготовка на водещите по отношение спецификата на работата в нашата фирма, както и по предварително заявените допълнителни теми

За мен е удоволствие да споделя впечатленията си от проведения на (25.08.2018/01.09.2018) двудневен курс на тема 8D reporting with focus on the Customer.
Курса бе проведен в духа на отлична организация, като локация и време. Същевременно подготовката на водещите както и подбраните материали предизвикаха интереса на аудиторията от първия момент и съвпаднаха с очакванията по отношения на дискутираните теми. Направи впечатление конкретна подготовка на водещите по отношение спецификата на работата в нашата фирма, както и по предварително заявените допълнителни теми. Същите бяха засегнати пред аудиторията по коректен и ангажиращ начин.
Като резултат от курса се наблюдава завишено внимание от ангажираните служители в R&M, по отношение попълването на 8D доклади. Допълнителните положителни ефекти които могат да бъдат отбелязани са: подобрение в езиковата култура при формулиране на отделните части от докладите, наличие на по добра структурираност и силен фокус върху търсене, намиране и установяване на способи за отстранявана на коренната причина за несъответствие.
В обобщение смея да кажа, че курса изпълни предназначението си на добро и много добро ниво, както и бих препоръчал преминаването му, на нашите партньори и доставчици.