IBTrainings е надежден и коректен партньор, на който можем да се доверим в бъдещи наши обучителни проекти

Настоящата препоръка се издава на консултантска фирма IB Trainings за удостоверяване на съвместната ни работа по проиект за обучение на ръководни кадри на ТВ Фантастико през 2017-2018 г.

Проектът включваше:

1. Еднодневни обучения за служители на длъжност регионален мениджър, управител, замеестник управител, стажант-мениджър, мърчандайзър и главен касиер на тема:

  • Комуникация с вътрешни и външни клиенти;
  • Управление на конфликти и водене на преговори;
  • Управление на времето

2. Еднодневни обучения на вътрешни обучители на тема:

  • Презентационни умения, планиране и изготвяне на обучителни модули за напреднали;
  • Цялостен процес на провеждане на обучение;
  • Основи на лидерство и мениджмънт;
  • Управление на времето.

Обучителят – Илиян Бойчев беше много ефективен в разбирането на сецификата на нашите оперативни нужди. Проведените обучения бяха интерактивни – с включени ролеви игри, упражнения и дискусии, което доведе до по-бързото усвояване на нови знания и умения, както и спомогна за обмяната на опит и добри практики между колегите от различните магазинин и звена.

Нашият опит показва, че IB Trainings е надежден и коректен партньор, на който можем да се доверим в бъдещи наши обучителни проекти.