Бизнес коучинг

Индивидуално и екипно подобряване на разбирането за бизнеса

Индивидуален коучинг

Ще помогнем на Вас и ключовите членове на екипа Ви да подсилят положителните си поведения и ще ги насочим как да променят тези, които имат отрицателен ефект върху бизнеса.

Екипен коучинг

Ще работим заедно с целия екип, за да изградим стабилни колегиални отношения, чрез които да подобрим работната атмосфера и приносът към компанията.

Фасилитиране на срещи

Ще поемем отговорността да ръководим трудни срещи, за да балансираме между различните гледни точки, да запазим продуктивния тон и да насърчим взимането на важни решения.

Структуриране на срещи

Ще приложим подходящите техники и тактики, за да направим срещите, които провеждате, целенасочени, продуктивни и ползотворни за всички участници.

 

Разкажете ни от какво се нуждае Вашият бизнес и ние ще Ви предложим конкретни решения!