Теми на обучението

  • Смисъл и предназначение на комуникацията
  • Природа на общуването
  • Стилове на комуникационния процес в зависимост от цели, обстановка и обстоятелства
  • Пречки в процеса на общуване и начини за справяне с тях
  • Емоционална интелигентност в комуникацията

Цел на обучението

Тази програма е подходяща за производствени компании, в чиито отдели има комуникационни и социални дефицити, но в същото време имат решителност и воля да ги преодолеят.

Темите се провеждат с времетраене, подходящо за нуждите на клиента. Тренингите се провеждат в зала и време, съобразено с естеството на бизнеса и изискванията на клиентите ни.

Корпоративните тренинги на IBTrainings имат за цел да подобрят онези детайли, които правят разлика между работещ екип и високоефективен екип. В същото време предаваме знания и умения чрез упражнения и реални казуси, които след това максимално лесно и бързо да бъдат приложени на работното място. Фундамент в концепцията ни е да диагностицираме бизнеса предварително, за да може да се вземат всички бизнес и регионални особености.