• План на действие
  • Установяване профили на потенциални клиенти и процес по набелязване
  • Поставяне на цели и психологическа настройка
  • Техники за водене на телефонни разговори с цел реализиране на продажби и/или уговаряне на среща
  • 1-ва среща – Установяване и/или стимулиране на нужди
  • 2-ра среща – Предоставяне на решение и финализиране на продажба
  • Фундаменти на след-продажбеното обслужване и стимулиране на препоръки

КОНЦЕПЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продажбите на стоки и услуги може да бъде голямо предизвикателство за всеки един търговец, тъй като както във всеки бизнес, необходимостта от намиране на нови пазари и клиенти е голяма. 

Опитът ни показва, че най-добрият начин да развием печеливша стратегия е да използваме тактики, съобразени с нашите клиенти и пазари. Това, обаче, може да се случи само когато разбираме добре разликите между продажбите на стоки и услуги. Разликите са огромни и съответно поведенията и подходите на самите търговци.

Трейнинг модулът е изключително практически насочен с много интерактивности, ролеви игри, казуси и упражнения. Фокусът е върху изграждане и развиване на знания, които да бъдат трансформирани в умения, а оттам в навици.