За никого не е тайна, че незаменими хора няма. Това важи както за хората, работещи на недотам ръководни позиции, така и за мениджърите, вземащи решения. Разбира се, в някои случаи, това твърдение не важи с еднаква сила и за двете групи хора, но… разбирате каква е мисълта ни!

Ако погледнем от психологическа гледна точка, страхът от възлагане на задачи и отговорности само на пръв поглед се основава на съмнението в чуждата компетентност. Освен самоувереност, този страх прикрива опасението, че някой друг също би могъл да свърши нашата работа. Тогава, това не ни ли прави излишни? 

От друга страна обаче, има ситуации, в които обстоятелствата напълно позволяват делегирането на правомощия, най-често от страна на мениджърите към останалите служители. Разбира се, най-подходящо е това да се случи с налагането на придружаващ контрол.

Делегирането на правомощия ще позволи на нас, като мениджъри, да си осигурим повече време за концентриране на усилията върху изграждането на стратегия, развитието на бизнеса и привличането на нови партньори. Сред задачите, които бихме могли да делегираме, са: 

– По-времеемките задачи;

– Онези, които не са в пряка мениджърска отговорност; 

– Ежедневните задачи, които често се превръщат в рутина за служителите и поради тази причина те биха могли да ги свършат по-добре. 

Ефективното делегиране на правомощия, ще помогне за личностното израстване на нашите служители и развитието на техните умения. То ще допринесе за изграждането на по-голямо доверие във взаимоотношенията между членовете на екипа и нас самите, в качеството на мениджъри, но и ще спомогне за проявата на проактивност и инициативност, от страна на служителите.

Няма съмнение, че едновременното развитие както при ръководения екип, така и на бизнеса изобщо, няма как да не се окаже печеливша стратегия за успех! 

За повече интерес разгледайте нашето обучение на тема “Делегиране и контрол