• Оперативно управление на търговски обекти
  • Постигане на резултати с наличните ресурси и решаване на ежедневни проблеми
  • Цялостна картина върху позиционирането на обекта
  • Личен принос към резултатите на обекта
  • Приоритизиране на краткосрочни и дългосрочни задачи
  • 5-те стъпки за постигане на приходи
  • Събиране, докладване и анализ на основните бизнес индикатори
  • Взаимодействие с други обекти на търговската верига
  • Управление на ключови за бизнеса и индустрията показатели и процеси
  • Планиране, комуникация и обективни отношения със служителите