Трейнинг модулът по ”Даване на обратна връзка” ще бъде фокусиран върху следните компоненти:
– Същност на комуникацията и обратната връзка – кодиране и разкодиране на послания
– Модели на даване на обратна връзка и повишаване степента на разбиране на отсрещната страна
– Природа на общуването и емоционална интелигентност
– Начини за даване на конструктивна обратна връзка
– Пренасочваща и потвърждаваща обратна връзка
– Причини за влошена комуникация и неподходящо даване на обратна връзка и тактики за преодоляване
– Комуникационни стилове при даване на обратна връзка – избор на стил, съобразен с цел и обстоятелства

Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.