Има една широкоизвестна сентенция, която гласи, че е по-добре приятелство следствие от бизнеса, отколкото бизнес следствие от приятелство. Дали обаче това е така? Въпрос на гледна точка. Аз лично смятам, че най-лошото нещо не само в бизнеса, а и навсякъде, е категоризирането с лека ръка. Това е най-лесното и в същото време най-вредното.

Къде е пресечната точка между приятелството и бизнеса?

Такава има и тя е както са я формулирали Артър Коста и Бена Келик ‘‘критичният приятел‘‘.

Критичният приятел представлява доверен човек, който задава провокативни въпроси, предлага различна перспектива върху даден проблем и критикува действията с добри намерения. Самото понятие критичен приятел е много добра идея, защото в нея се съдържа голяма доза еластичност – приятелите са приемани много позитивно, а критиците не търпят провала и са отрицателно настроени към него. Да имаме критичен приятел е нещо много трудно за постигане и в същото време много ценно. То е връзка, в която цари безусловна подкрепа и в същото време безусловна критика.

Често се твърди, че трябва да се обкръжим с приятели, формираща среда, към каквато се стремим да бъдем част и ние. По мое мнение обаче как всъщност може да сменяме приятелите си и дали ако го правим те ще бъдат такива. Не! Приятелите се създават следствие от времето и ситуациите и стават незаменими с времето. В тях може да се огледаме и могат да ни служат като много естествена отправна точка. В тяхното мнение може да видим какво да коригираме евентуално и какво да запазим в поведението и действията си.

Ако имаме такъв тип приятел на работното място, би било страхотно, а ако той или те са извън него, пак е прекрасно. Ако мениджърът ни заеме тази роля и се превърне в такъв тип човек за нас, значи сме истински щастливци.

Какво е важно за ‘‘критичното приятелство‘‘?

  • Не бива да позволяваме приятелството да видоизменя истинския проблем, пред който сме изправени. Трябва да обсъдим проблема в дълбочина и всеки самостоятелно да даде своето мнение без излишни емоции или опасност от взаимно ядосване. Както се казва: ‘‘Ако няколко човека мислят еднакво, значи най-вероятно никой не мисли‘‘.
  • Прекаленото съчувствие към проблема може да има по-скоро негативен и вреден ефект върху измислянето на решение. Целта пред критичните приятели е да се стимулира различно мислене като се представят различни гледни точни и прозрения.
  • Трябва ясно да поставим и ясно да разберем границите в тази връзка и да поставим ясни цели кой какво ще прави и докога.
  • Ако имаме пресечни работни точки с критичния приятел, трябва да преглеждаме регулярно напредъка на целите. В същото време да даваме критична обратна връзка и да бъдем готови да приемаме такава.

Ако сме лидери, да бъдем критични приятели с хората в екипа си, означава, че в едно и също време сме техни ръководители, обучители, ментори, консултанти и коучове в едно. Подхождайки по този начин, ние изграждаме такъв тип взаимоотношение (базирано на здравословна дистанция), което води до резултат с хората в екипа ни от самосебе си.

Какъв е процесът за постигане на това хората от екипа ни да възприемат нас самите като критични приятели?

  1. Ангажиране – т.е. когато човек в екипа ни сподели проблем да реагираме спокойно, да не даваме решение, а по-скоро да го провокираме той да помисли за решение и в същото време да дадем справедлива обратна връзка.
  2. Въпроси – критичният приятел задава въпроси, за да разбере причините за проблема и да разясни контекста , в който е възникнал.
  3. Желани резултати – критичният приятел не само дава обратна връзка, но и обяснява какво е важното в проблема от неговата перспектива. Това обсъждане трябва да е много повече от бегъл поглед върху проблема и да осигурява алтернативна гледна точка, която да помогне за разрешаването му.
  4. Обобщение – двете страни си обобщават всичко, което е дискутирано, защото така се повишава ангажимента към действие.
  5. Подкрепа – приятелството значи подкрепа, а критичността значи подкрепа, съобразена не само с емоции и чувства, а с обективната картина и рационално приети факти.

В заключение – приятелството в бизнеса е възможно, а ако говорим за критични приятели, това става една идея по-лесно. Не само от корпоративна, но и от житейска страна критичното приятелство е нещо, за което заслужава да се борим и впоследствие да запазим. Освен всичко друго критичното приятелство е и настроение, а една и съща работа изглежда по доста различен начин с и без настроение.