„Какво четат HR лидерите в България“ е рубрика на Economy.bg, която цели да запознае аудиторията с литературата, която променя и оформя топ специалистите в сектора управление на хора.

 

Какво споделя Илиян Бойчев – Управляващ Директор на IBTrainings?

Кой е Рикардо Семлер?

Кои са уроците, които могат да бъдат извлечени?

Отговорът на тези и други въпроси ще намерите тук.