Трейнинг модулът ще разгледа основните компоненти на мениджмънта и лидерството. Ще се очертаят сходствата и разликите между тях и ще се отговори на въпроса: Какво трябва да направи един мениджър, за да се позиционира и като лидер.
Трейнинг модулът ще акцентира както върху основните мениджърски функции: организация на работа, разпределяне на задачи, развитие на хора, делегиране, контрол и др, така и върху лидерските функции: мотивация на екипа, ръководене чрез личен пример, създаване на взаимоотношения, даване на обратна връзка (в това число и неформална).

Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.