Конструираният по този начин модул ще осигури  и теоретично и практическо придобиване и/или надграждане на знания, свързани с привличането, планирането, подбора и въвеждащото обучение на човешки ресурси.
Обучението предвижда демонстриране и анализиране на процеси и връзката им с цялостната бизнес стратегия на компанията. Ще се аргументират стандартни и нестандартни канали за идентифициране на таланти и постигането на корпоративна ангажираност.
Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.