Трейнинг модулът ще предостави и покаже  в детайли стъпките за създаването, управлението и развитието на успешен екип. Ще се предостави картина на фазите за постигане на екипност и трансформацията: група от хора – работеща група от хора – екип – ефективен екип – високопродуктивен екип.
Модулът ще разгледа често допускани грешки в процеса по управление и ще се дадат примери за справяне с тях.
Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория. В провеждането му ще преобладават интерактивност, упражнения, бизнес симулации, казуси и ролеви игри

Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.