Трейнинг модулът ще очертае типовете клиенти според различни критерии и параметри. На база обстойна предварителна подготовка ще се вникне в различните типове клиенти и ще се изведат ефективни подходи към тях.
Фокус в обучението ще е управлението на етапите: потенциален клиент – реален клиент – доволен клиенти – редовен клиент. Ще се даде рамка и върху изграждането на продуктивни взаимоотношения, базирани на ”здравословна” дистанция.
Обучението ще е с изцяло практическа насоченост и със съотношение 70 % практика към 30 % теория.
Съдържанието и начина на провеждане на модулите не са стандартни, а се изготвят в зависимост от бизнес и регионалните особености. Поради тази причина предварително се осъществява детайлна бизнес диагностика.