На 13.07.2024 в периода от 10:00 до 16:00 ч. ще се проведе трейнинг на тема Умения за мотивиране на екипи с нефинансови средства с водещ Илиян Бойчев – основател и изпълнителен директор на IBTrainings.

Локация: Lounge 1912, ет. 3, стадион  “Христо Ботев”, бул. “Източен” 10, Пловдив

Характеристики на трейнинга:

 • Стилът на провеждане на обучението е изключително интерактивен, наблягайки на диалогичност, бизнес симулации, упражнения и практически казуси

 • След приключване участниците ще получат сертификат за успешно преминатия трейнинг

 • Всички материали, разработени от IBTrainings и използвани на трейнинг модула се предоставят на участниците след провеждането му;

 • Обучението включва химикали, блокнотове и всички необходими материали за провеждането му;

 • Трейнингът е насочен към мениджъри и лидери на средно и високо управленско ниво в компаниите;

 • Модулът е насочен изцяло в корпоративен и професионален аспект, а не в насока личностно развитие

След обучението участниците ще са наясно с мотивационни подходи, които ще бъдат предадени по максимално практичен начин, така че да бъдат приложими в работен план. Ще се демонстрират и упражнят мотивационни модели, които са изцяло съобразени с българската действителност. Участниците ще усвоят ефективни тактики за различните типове хора в екипа и ще усвоят качествата, които правят един лидер успешен мотиватор. Ще се комуникират стъпките за изграждане на авторитет, лидерство и ‘‘здравословна‘‘ дистанция между себе си и останалите членове на екипа.

В рамките на обучение ще бъдат разгледани следните теми:

 • Въведение в темата и запознаване

 • Установяване на продуктивна нагласа за оказване на мотивационно въздействие върху хората в екипа

 • Компоненти в и извън зоната на влияние на лидера в процеса на мотивация

 • Модел за мотивиране

 • Идентифициране и ‘‘използване‘‘ на мотивационни и демотивационни фактори

 • Аспекти на мотивиращата цел

 • Връзка между личните желания и корпоративните цели

 • Комуникиране на цел и визия по заинтригуващ, а не по информативен начин

 • Умения за постигане на баланс между взаимоотношения и резултати

 • Връзка между премереност и настъпателност при мотивиране на хората в екипа

 • Лидерство и мотивация – авторитет, пример, подход и отношение

 • Модел за идентифициране на типове служители и мотивационни подходи към тях

 • Често срещани грешки при мотивиране на хората в екипа и начини за справяне

 • Q&A сесия

 • Изводи, анализи и взаимна обратна връзка

 • Препоръки за последващо развитие

Такса за участие в трейнинга:

 • 315 лв. за един участник и 295 лв. за участник при двама или повече участници (върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)
 • Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.
 • (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

РЕГИСТРАЦИЯ

Контактна форма за регистрация
  ПРОГРАМА